Oldal kiválasztása„Minden gondolatunk, minden tervünk arra irányul, hogy vidámabbak, élőbbek, műveltebbek, műveltebbek legyetek” – fogalmazta meg egykor pedagógiai céljait Karácsony Sándor. A Földes Község Karácsony Sándor Művelődési Társasága és a helyi Népfőiskolai Egyesület szeptember 24-én konferenciával emlékezett meg a magyar nemzet tudósa és tanítója halálának 70. évfordulójáról.

Értékek, ismertség

Az iskolák korábbi célkitűzései: keresztény értékek, családszerűség, a karácsony Sándor-elvei kiegészültek a digitális kompetencia fejlesztésével a mai kor igényeinek megfelelően. A konferencia nagyszámú és érdeklődő közönsége megtekinthette az iskolák filmjeit azok megvalósításáról. A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola diákjai sorozatos megbetegedése miatt nem tudott személyesen jelen lenni, ezért Hajdú Ildikó intézményvezető e-mailben mutatta meg intézményüket filmjeikkel együtt. Nagy Gábor, a budapesti Rózsateri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója; Horváth Sándor, a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI nyugalmazott igazgatója személyesen mutatta be tudósítóikban több évtizedes tevékenységük gazdag palettáját.

Megtanulják a valóságot

A konferencia résztvevői – a jelenlévő iskolák ötfős diákcsoportjainak részvételével – véleményt cseréltek a tudós professzor pedagógiájának mai alkalmazásáról. Megvizsgálták, hogyan tükröződik pedagógiája a nevét viselő iskolákban a pedagógusok mindennapi munkájában.

Ezek alapvető célkitűzésekké váltak a nevét viselő debreceni, budapesti és földesi iskolákban. Karácsony Sándor Leckék a leckérole című könyve nagy segítséget nyújtott a gyerekek tanulásának irányításához. Ez a könyv azt ajánlja, hogy a gyerekek ismerjék meg a világ egészét, és vegyék észre a tantárgyak közötti kapcsolatot. Ne csak tanuljanak a tankönyvből, hanem a valóságban is megtapasztalják, amit tanulnak. A tanulóknak tisztában kell lenniük gyökereikkel és hagyományaikkal.

Az emlékkonferencia beszélgetésében Heltai Miklós nyugalmazott középiskolai igazgató vitaindító beszédével arra is keresték a választ, hogyan élnek tovább és valósulnak meg a magyar oktatásban Karácsony Sándor egykori munkásságának fő gondolatai. A hozzászólók saját tapasztalataik alapján megállapították, hogy ezek a műveltség különböző területeinek egy kis szegmensében találhatók meg, bemutatva, hogyan lehet hatékonyan és korszerűen tervezni a tanulók oktatását, képzését.

Imre Péter

Cikk forrása